Terveysteknologia-ala kasvaa Suomessa

Suomalainen terveysteknologia on maailman huipputasoa. Terveysteknologian kasvu on toiminut maamme talouden veturina jo jonkin aikaa. Sen kokoa kuvaa hyvin se, että terveysteknologian arvo on jo ohittanut lääketeollisuuden arvon. Suuri osa suomalaisesta terveysteknologiasta menee myös vientiin ja vaihtotase onkin maallemme positiivinen. Sen kasvu on voimakasta myös globaalisti. Terveysteknologia työllistää Suomessa reilut 10 000 työntekijää ja ala on jatkuvassa kasvussa. Alan vienti vastaa jo yli puolta maamme korkean teknologian viennistä ja sen arvo ylitti jo vuonna 2015 yli 1,8 miljardia euroa. Alan kasvua hidastaa kuitenkin innovaatioiden jalostaminen kaupalliseksi lopputuotteeksi, joka saattaakin olla pitkäaikainen prosessi. Lisäksi innovaatioiden toteuttamiseen vaaditaan hyvä rahoitus. 

Mitä on terveysteknologia?

Terveysteknologian piiriin kuuluu lähes 500 000 eri tuotetta ja innovaatiota. Yleisesti käytössä olevia laitteita ovat muun muassa erilaiset skannerit, potilasmonitorit ja röntgenlaitteet. Myös erilaiset implantit, kuten polvi- tai lonkkaimplantit sekä sydämen keinoläpät ovat tyypillisiä terveysteknologia tuotteita. Juuri nyt kuitenkin suurin kasvualue terveysteknologiassa on erilaiset tietotekniikkaan perustuvat sovellukset. Hyvä esimerkki tästä on vaikkapa virtuaalitekniikan soveltaminen vanhusten kaatumisen ehkäisemiseen. Kokeissa havaittiin, että virtuaalitekniikan avulla tasapainoaan harjoitellut ryhmä oli parantanut tasapainoaan vertailuryhmään verrattuna lähes puolella.

Sosiaali- ja terveyshuolto on melkoisen digitaalisen vallankumouksen keskellä ja kaiken myllerryksen keskellä unohtuu helposti, miksi alaa digitalisoidaan. Tarkoituksenahan on digitalisaation avulla vähentää hoitohenkilökunnan kuormitusta tekemällä esimerkiksi esitietojen keruun ja tallentamisen yksinkertaisemmaksi ja tehokkaammaksi. Lisäksi kerätty tieto on helppo tarvittaessa hakea, kun se on valmiiksi tallennettu yhteen paikkaan.

Tietokone tautien tunnistajana

Yksi perinteinen tautien tunnistustapa on esimerkiksi käydä otettuja kuvia läpi mikroskoopin avulla. Tekoälyn avulla on pystytty kouluttamaan koneita, jotka tunnistavat kuvista esimerkiksi syövän esiintymisen samalla tai jopa suuremmalla varmuudella kuin perinteiset menetelmät. Viime aikoina kehitetyt skannausprosessit ja tallennukset sekä algoritmit tekevät tekoälyn käytöstä entistä tarkempaa ja toimivampaa.

Suurelle yleisölle ovat kuitenkin tutumpia erilaiset robotit joiden kehitys on mennyt eteenpäin suurin harppauksin tietotekniikan sovellusten kehittymisen myötä. Robottejahan käytetään jo nyt esimerkiksi lääkkeiden annosteluun ja muihin vastaaviin yksinkertaisiin tehtäviin.

Suomessa on perinteisesti paljon korkean tason ICT alojen osaamista. Terveysteknologia-ala tarvitseekin jatkuvasti osaajia ja työllistymisnäkymät alalle ovatkin muista perinteisimmistä aloista poiketen hyvät, jolleivat aivan erinomaiset. Koulutusmahdollisuuksia luotaavien nuorien kannattaakin vakavasti harkita tätä tulevaisuuden alaa erinomaisena vaihtoehtona, jossa rajoituksena on vain oma mielikuvitus. Osaajille löytyy tältä alalta takuulla töitä.