Kuntoilusta apua sovelluksilla

Puhtia kuntoiluun sovelluksen avulla

Kuntoilun aloittaminen voi olla hankalaa monesta eri syystä. Uuden älypuhelimiin ladattavat sovellukset eli appsit voivat auttaa liikuntamotivaation kasvattamisessa ja ylläpitämisessä. Liikuntasovelluksia löytyy ilmaisia ja maksullisia. Joissakin ilmaisissa sovelluksissa voi ostaa lisäsisältöä, mutta ilmaisillakin pärjää mainiosti.

Sovelluksia eri tarkoituksiin

Liikunnan harrastamisen tueksi löytyy monipuolinen valikoima älypuhelimille ladattavia sovelluksia. Useimmissa sovelluksissa keskeisenä toiminnallisuutena on erilaisten suoritusten kirjaaminen muistiin keston, sykerajojen tai muun liikuntasuorituksen intensiteettiä kuvaavan mittarin avulla. Näissä sovelluksissa on tarjolla lukuisa määrä erilaisia lajeja jo valmiiksi ja useimpiin niistä voi lisätä omat erikoisemmat lajinsakin. Tällöin jokainen suoritus on mahdollista kirjata muistiin. Näiden sovellusten lisäksi on tarjolla erilaisia lajin mukaan erikoistuneita sovelluksia. Tarjolla on myös puhtaasti lihaskunnon tai kestävyyskunnon harjoittamiseen tarkoitettuja sovelluksia. Näiden sovellusten etuna on niiden sisältämät valmiit harjoitusohjelmat. Näin sovelluksen avulla liikkujan on mahdollista kerätä tietoa aktiivisuudestaan, kunnon kehittymisestä ja saada jopa kevyttä valmennusta. Parhaan hyödyn ”valmentavasta” sovelluksesta saa olemalla rehellinen valitessaan lähtötasoaan: tällöin ehdotettujen treenien vaativuus ei ylitä eikä alita liikkujan todellista valmiutta ja kuntoa, ja säästää aloittavaa liikkujaa mahdollisilta rasitusvammoilta.

Kuntoilusta apua sovelluksilla

Sovellusten asetuksiin annetaan yleensä ikä, pituus, paino, aktiivisuustaso ja oma maksimisyke. Osa sovelluksista toimii yhdessä liikkujan syke- tai aktiivisuusmittarin kanssa. Liikuntasuorituksen automaattisen tai käsin tehtävän kirjaamisen jälkeen sovelluksesta voi mukavasti seurata oman kuntonsa kehittymistä ja aktiivisuustasoaan.

Kunnon kohotusta leikkisällä otteella

Jos tärkeintä on liikunnan aloittaminen mielekkäästi ja leikkisyyden kautta, toimivat kannusteena tällaiseen pelillistetyt sovellukset. Tällaisten sovellusten tarkoituksena on tuoda elämyksellisyyttä ja miellyttävyyttä uuteen harrastukseen tai ympäristöön. Liikkuja voi eläytyä pelin maailmaan ja tulee liikkuneeksi lähes huomaamattaan. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta on joskus helpompaa ja jopa tärkeämpää lähteä liikkumaan vaikkapa pakenemalla zombeja tai jahtaamalla pokemoneja kuin hölkkäämällä sovelluksen käskystä 3,5 kilometriä eri sykealueilla. Erityisesti niille, joiden elintavat ovat opitusti passiiviset, eikä tukea liikkumiseen ole helposti saatavilla, on pelisovellus aivan loistava liikuttaja.

Kenelle sovellusten käyttö sopii?

Älypuhelin on nykyisin lähes jokaisen taskussa jatkuvasti mukana. Älypuhelimia käytetään niin työtehtävien kuin vapaa-ajan harrasteiden tukena. Liikuntamotivaation kasvattamisessa niiden merkitys on kasvanut huomattavasti. On kuitenkin selvää, että sovellusten todellinen hyötykäyttö liikunnan tukena on vielä pitkään ensisijaisesti nuorempien liikkujasukupolvien vastuulla. Vanhemmat ikäpolvet eivät vielä kuulu näiden sovellusten käyttäjäkuntaan muutamista käytettävyyteen liittyvistä syistä, muun muassa lukulasien, pienen näytön ja liikunnan yhdistelmä ei ole kaikkein toimivin. Kuitenkin sovelluksia voitaisiin käyttää myös vanhusten liikunnan tukena, joten mielenkiinnolla jäämme odottamaan heille suunnattuja sovelluksia.